Ośrodek

Ist­nieje możli­wość wyna­ję­cia ośrodka, więcej infor­ma­cji pod adresem e-​mail koman­dora dostęp­nej w zakładce kon­takt.

Do dys­pozy­cji najemcy:
– pokoje z łóżkami piętrowymi
– łazienka z kabiną pryszni­cową
– duża świetlica
– kuch­nia (cza­jnik elek­tryczny, lodówka, kuchenka gazowa)
– grill
– miejsce ogniskowe

Cen­nik ośrodka:

Lp. Rodzaj opłaty Cena
1 Wyna­ję­cie Ośrodka (bez noclegu) 1 dzień, w tym: prąd, woda, toaleta, świetlica, kuch­nia, miejsce ogniskowe, grill do 19.00 300
2 Wyna­ję­cie Ośrodka (z noclegiem) 1 dzień, w tym: prąd, woda, toaleta, świetlica, kuch­nia, miejsce ogniskowe, grill 500zł/​50zł*
3 Kaucja zwrotna za wyna­ję­cie Ośrodka 500
4 Sprzą­tanie Ośrodka potrą­cane z kaucji (jeżeli Ośrodek nie zostanie odd­any uprzątnięty) 200

* dla klubow­iczów po rocznym okre­sie prób­nym mają­cych zal­ic­zone min. 12 godzin bosmańs­kich

Zapraszamy!