Członkostwo

Warunki przyjęcia do Jachtklubu PTTK Pszczyna:

  1. kandydat na klubowicza musi być członkiem PTTK Pszczyna.
  2. Członkostwo PTTK  załatwiamy w PTTK na rynku w Pszczynie.
  3. Kopię legitymacji PTTK przesyłamy na adres skarbnika skarbnik@jachtklub-pszczyna.pl
  4. Do kopii legitymacji dołączamy wypełnioną deklarację ( na końcu artykułu).

Zasady członkostwa:

  1. Wpisowe 100 zł na konto podane w mailu.
  2. Składka klubowa 120 zł za dany rok płatna j.w.
  3. Obowiązkowe 12 godzin do odpracowania w roku kalendarzowym.
  4. Nieodpracowana godzina płatna 10 zł za godzinę.
  5. W pierwszym roku przynależności do klubu nie uzyskujecie żadnych przywilejów klubowicza związanych z ulgami finansowymi przy wynajmie jachtów lub ośrodka.
  6. Po roku czynnego uczestnictwa w działalności klubu otrzymujecie pełne przywileje klubowicza.

 

Do pobrania: Deklaracja członkostwa