Kurs na stopień żeglarza jachtowego

Pier­wsze zaję­cia kursu. Pier­wsze wykłady kursu 26.02.2015 (czwartek) o godzinie 1730 w Hotelu PTTK w Pszczynie. Są jeszcze wolne miejsca. Można dopisać się na pier­wszych zaję­ci­ach. ...

TVP w Wiśle Wielkiej

Zachę­camy do obe­jrzenia mate­ri­ału o por­cie żeglarskim w Wiśle Wielkiej. Mówili o nas w Aktu­al­noś­ci­ach z 14.06.2014r. Kliknij tutaj, aby obe­jrzeć. Repor­taż od 10:10....

Regaty o Puchar Komandora – wyniki

Zgod­nie z tegorocznym kalen­darzem żeglarskim w dniu Warunki 20.07.2013(sob­ota) p?ywanie odbyły się Regaty o Puchar MAIS Koman­dora Jachtk­lubu PTTKPszczyna. Wyniki wholesale nba jerseys reg...

Warunki pogodowe

Przy­pom­i­namy wszys­tkim, że jest możli­wość podglądu aktu­al­nych warunków pogodowych na jeziorze goczałkowickim. Punkty pomi­arowe: Stacja meteo – zapora Stacja meteo – bunkier ...

Zezwolenia na pływanie

Osoby pry­watne mogą wys­tępować o wydanie zez­wole­nia na pły­wanie po J. Gocza­łkow­ickim. Szczegóły dostępne pod adresem e-mail koman­dora w zakładce kontakt....