Port ponownie otwarty!

Miło nam poin­for­mować, że port jach­towy w Wiśle Wielkiej został ponownie otwarty!

Codzi­en­nie czekają na Was łodzie typu Omega, Pozy­tyw i Venus.

Port otwarty:

  • od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 09001900,
  • w soboty i niedziele 10002000.

Tele­fon do bosmana dyżurnego: +48 500 849 754

Więcej informacji w zakładce Port.

Osoby pry­watne mogą wys­tępować o wydanie zez­wole­nia na pły­wanie po J. Gocza­łkow­ickim. Szczegóły dostępne pod adresem e-​mail koman­dora w zakładce Kontakt.