Regaty o Puchar Komandora – wyniki

Zgod­nie z tegorocznym kalen­darzem żeglarskim w dniu Warunki 20.07.2013(sob­ota) p?ywanie odbyły się Regaty o Puchar MAIS Koman­dora Jachtk­lubu PTTKPszczyna.

Wyniki wholesale nba jerseys regat:

1. Jachty kabi­nowe: Roach – Mar­ian Terrible Stanieczko z załogą – Ustaw I miejsce,
– Krzysztof Wróblewski z załogą wholesale jerseysII miejsce
– Marek Wroński z załogą – III miejsce

1. cheap jerseys Klasa wholesale nba jerseys Omega:

– Jan Gocki z załogą – I miejsce,
– Arka­diusz Wiśniowski z załogą – II cheap jerseys miejsce,
– Jarosław Gola hos z załogą – III miejsce

Gratulujemy!