Port

W dniu 28 sierp­nia 2010 został otwarty i udostęp­niony dla żeglarzy Ośrodek Szkole­niowy Jacht Klubu PTTK Pszczyna wraz z portem żeglarskim w Wiśle Wielkiej nad Zbiornikiem Goczałkowickim.

Czekaja na was do wypoży­czenia łodzie klasy Omega , którymi można żeglować codzi­en­nie do końca października br. w godz­i­nach:

poniedziałek – piątek : 1100 – 1900

sobota- niedziela: 0900 – 1900

W celu wypoży­czenia łodzi należy zgłosić się do Bosmana portu najpóźniej na dwie godziny przed jego zamknięciem.

Numer tele­fonu do bosman­atu: +48 507 970 114. Dostępny w godz­i­nach pracy portu.

Cen­nik portu:

Lp. Rodzaj opłaty Cena
1 Postój łodzi w porcie/miesiąc** 130
2 Postój łodzi w porcie/dzień 20
3 Postój łodzi na brzegu/miesiąc** 100zł/400
4 Wyna­ję­cie łodzi Omega na godzinę 30zł/0zł*
5 Wyna­ję­cie łodzi kabi­nowej na godzinę 40zł/0zł*
6 Postój w hangarze w okresie letnim/zimowym za miesiąc 100/200 zł
7 Wodowanie łodzi + slipowanie 30
8 Otak­lowanie łodzi 50
9 Roz­er­wanie żagla 100zł/punkt
10 Zagu­bi­e­nie pagaja 100zł/szt.
11 Zagu­bi­e­nie odbijacza 50zł/szt.
12 Uszkodze­nie poszy­cia kadłuba 400zł/punkt
13 Zagu­bi­e­nie drob­nego osprzętu (szekla, bloczek itp.) 10zł/szt.
14 Wyna­ję­cie Omegi na regaty 150
15 Wyjś­cie łodzi motorowej w celu pomocy w obsłudze łodzi na wodzie (na wezwanie lub wg decyzji bosmana) 50-100

* dla klubow­iczów po rocznym okre­sie prób­nym mają­cych zal­ic­zone min. 12 godzin bosmańs­kich
** cena zaw­iera wodowanie/slipowanie bez ograniczeń

Uwaga: Port jest objęty monitoringiem.

Zapraszamy!

Aktu­al­iza­cja 12.06.2021r.