Członkostwo

Warunki przyjęcia do Jachtklubu PTTK Pszczyna:

 1. Kandydat na klubowicza musi być członkiem PTTK Pszczyna.
 2. Członkostwo PTTK  załatwiamy w biurze PTTK na ul. Bramkowej 5 w Pszczynie (na przeciwko dawnego kina Wenus).
 3. Kopię legitymacji PTTK przesyłamy na adres skarbnika jachtklub.pttk.pszczyna@gmail.com
 4. Do kopii legitymacji dołączamy wypełnioną deklarację ( na końcu artykułu).

Zasady członkostwa:

 1. Wpisowe 200 zł na konto podane w mailu.
 2. Składka klubowa 400 zł za dany rok, płatne w dwóch ratach, na wskazane w mailu konto, w następujących terminach:
  • pierwsza rata płatna do 31 stycznia roku składkowego
  • druga rata płatna do 31 maja roku składkowego
 3. Obowiązkowe 12 godzin do odpracowania w roku kalendarzowym.
 4. Nieodpracowana godzina płatna 20 zł za godzinę.
 5. W pierwszym roku przynależności do klubu nie uzyskujecie żadnych przywilejów klubowicza związanych z ulgami finansowymi przy wynajmie jachtów lub ośrodka.
 6. Po roku czynnego uczestnictwa w działalności klubu otrzymujecie pełne przywileje klubowicza.