Port

W dniu 28 sierp­nia 2010 został otwarty i udostęp­niony dla żeglarzy Ośrodek Szkole­niowy Jacht Klubu PTTK Pszczyna wraz z portem żeglarskim w Wiśle Wielkiej nad Zbiornikiem Goczałkowickim.

Czekaja na was do wypoży­czenia łodzie klasy Omega oraz kabinówki, którymi można żeglować codzi­en­nie do końca października br. w godz­i­nach 1000 – 1900.

W celu wypoży­czenia łodzi należy zgłosić się do Bosmana portu najpóźniej na dwie godziny przed jego zamknięciem.

Numer tele­fonu do bosman­atu: +48 799 906 964. Dostępny w godz­i­nach pracy portu.

Cen­nik portu:

Lp. Rodzaj opłaty Cena
1 Postój łodzi w porcie/miesiąc** 100zł/50zł*
2 Postój łodzi w porcie/dzień 10
3 Postój łodzi na brzegu/miesiąc** 80zł/40zł*
4 Wyna­ję­cie łodzi Omega na godzinę 25zł/0zł*
5 Wyna­ję­cie łodzi kabi­nowej na godzinę 30zł/0zł*
6 Wyna­ję­cie stern­ika (po wcześniejszym uzgodnieniu) 30zł/godz.
7 Wodowanie łodzi + slipowanie 30
8 Otak­lowanie łodzi 20
9 Roz­er­wanie żagla 100zł/punkt
10 Zagu­bi­e­nie pagaja 100zł/szt.
11 Zagu­bi­e­nie odbijacza 50zł/szt.
12 Uszkodze­nie poszy­cia kadłuba 400zł/punkt
13 Zagu­bi­e­nie drob­nego osprzętu (szekla, bloczek itp.) 10zł/szt.
14 Wyna­ję­cie Omegi na regaty 100
15 Wyjś­cie łodzi motorowej w celu pomocy w obsłudze łodzi na wodzie (na wezwanie lub wg decyzji bosmana) 50

* dla klubow­iczów po rocznym okre­sie prób­nym mają­cych zal­ic­zone min. 12 godzin bosmańs­kich
** cena zaw­iera wodowanie/slipowanie bez ograniczeń

Uwaga: Port jest objęty monitoringiem.

Zapraszamy!

Aktu­al­iza­cja 03.05.2017r.