Walne zebranie członków

Zgodnie z postanowieniem  w trakcie spotkania z dnia 04-02-2022 , następne spotkanie  klubowe odbędzie się w dniu  11.03.2021 i będzie to zebranie walne-wyborcze. Prosimy o stawienie się wszystkich klubowiczów obowiązkowo aby uzyskać Kworum wyborcze. Godzina 18:00  w hotelu PTTK w Pszczynie na salce.