Kurs na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ z egzaminem

Jachtklub PTTK Pszczyna wraz ze Śląskim Związkiem Żeglarskim w Katowicach mają zaszczyt poinformować o rozpoczęciu naboru na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień Nauczyciela Żeglowania.

Kurs został opracowany z myślą o osobach chcących rozpocząć swoją karierę szkoleniowca PZŻ.

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:

  • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
  • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
  • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Organizacja i prowadzenie kształcenia odbywa się na zasadach określonych  w „Systemie kształcenia kadry szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego w żeglarstwie powszechnym”.

Do szkolenia może zostać dopuszczona osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
  • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na stopień Żeglarza Jachtowego,
  • posiada umiejętność pływania wpław potwierdzoną odpowiednim dokumentem lub oświadczeniem własnym.
Data rozpoczęcia:24.08.2024 sobota
Data zakończenia:29.09.2024 sobota
Data egzaminu:05.10.2024 niedziela
Typ kursu:weekendowy (sobota i niedziela)
Akwen:Jezioro Goczałkowickie
Miejsce:Ośrodek Szkoleniowy Jachtklubu PTTK Pszczyna;
43-243 Wisła Wielka, ul. Dębowa 5
https://maps.app.goo.gl/WMx6zdTjP7ifQnJF6
Jachty:slup: Venus, Pozytyw 4
kecz: Mały Trener
Cena:2 050 zł.
Cena zawiera koszt ubezpieczenia NNW uczestników.
Cena nie zawiera opłaty za egzamin i za wydanie patentu

Opłatę należy wpłacić na konto Śląskiego Związku Żeglarskiego w Katowicach, ul. Gen. T. Kościuszki 191, 40-525 Katowice.

PKO BP SA:42 1020 2313 0000 3702 0113 8833
Możliwa wpłata w dwóch ratach:I-sza rata w kwocie 1050,00 zł w momencie zapisywania się na kurs,
dowód wpłaty należy przesłać wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym na kurs na adres: jachtklub.pttk.pszczyna@gmail.com; w tytule przelewu: I wpłata kurs 22/NŻ/2024.

II-ga rata w kwocie 1000,00 zł do 20.08.2024r (dowód wpłaty należy przesłać przed rozpoczęciem zajęć na adres j.w.); w tytule przelewu: II wpłata kurs 22/NŻ/2024

Kurs składa się z części:

  •  teoretycznej (wykłady/seminaria);
  • części praktycznej (doskonalenie manewrowania jachtem typu slup i kecz oraz nauka prowadzenia zajęć teoretycznych i na jachcie).

Szkolenie odbywa się w każdą sobotę i niedzielę – od 24 08. do 29.09. w godz. 08.30 do 15.00.

Informacje i zapisy:Jan Krzywolak
tel. 798 653 852
e-mail: jachtklub.pttk.pszczyna@gmail.com


Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs zamieszczony jest poniżej.