Walne zebranie członków

Zgodnie z postanowieniem w trakcie spotkania z dnia 04-02-2022 , następne spotkanie klubowe odbędzie się w dniu 11.03.2021 i będzie to zebranie walne-wyborcze.