Kurs na patent Żeglarza Jachtowego z egzaminem

Jak co roku Jachtklub PTTK Pszczyna organizuje kurs na stopień żeglarza jachtowego. Szkolenie to daje wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające bezpieczne prowadzenia jachtu

Nasz kurs jest dla wszystkich, chcących nauczyć się żeglarstwa porządnie i od podstaw.

Szkolimy zgodnie z zasadami zawartymi w „Systemie szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie”.

Kurs zakończony jest egzaminem na patent żeglarza jachtowego, który uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych na wszystkich wodach śródlądowych bez ograniczeń.

Brak wcześniejszego kontaktu z żeglarstwem nie jest przeszkodą.

Data rozpoczęcia:03.04.2024 środa
Data zakończenia:26.06.2024 środa
Data egzaminu:30.06.2024 niedziela (opcjonalnie 29.06.2024)
Typ kursu:wieczorowo-weekendowy
Akwen:Zbiornik Goczałkowicki
Miejsce:Ośrodek Szkolenia Jachtklubu PTTK Pszczyna; 43-243 Wisła Wielka, ul. Dębowa
Jachty:Venus, Pozytyw 4, Omega
Cena:1 450 zł
Cena zawiera również koszt ubezpieczenia NNW uczestników
Możliwa wpłata w dwóch ratach: I-sza rata do 08.04.2024, II-ga rata do 13.05.2024r.
Wpłaty na Kurs proszę kierować na konto PTTK Oddział Ziemi Pszczyńskiej: Bank Spółdzielczy
w Pszczynie NR KONTA 75 8448 0004 0020 2459 2056 0003. W tytule wpisać „I kurs Żeglarza”

Opis szkolenia

  • Kurs składa się z części:
    •   teoretycznej (wykłady na żywo !),
    •   części praktycznej (pływanie jachtem oraz prace bosmańskie – nauka węzłów).
  • Praktyczne szkolenie na wodzie odbywa się  w grupach 3-4 osobowych, dwa razy w tygodniu.
  • Naszym Kursantom udostępniamy bazę pytań przygotowujących do egzaminu.
  • Minimalny wiek uczestnika: 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców.
Informacje i zapisy:Jan Krzywolak
tel. 798 653 852
e-mail: jachtklub.pttk.pszczyna@gmail.com

 Harmonogram oraz szczegółowy program kursu  zamieszczony jest poniżej.